Οι υπηρεσίες μας

τοποθέτηση

Κατασκευή - Ανακαίνιση - Τοποθέτηση -Επισκευή

Το τεχνικό μας τμήμα αναλαμβάνει όλες τις εργασίες σχετικά με την κατασκευή, ανακαίνιση, τοποθέτηση, επισκευή, υδραυλικών, αποχέτευσης, ειδών υγιεινής, θερμοσιφώνων, καλοριφέρ και όλες τις ανάλογες εργασίες.

μπάνιο

Συμβουλές

Πάντα δίνουμε τις συμβουλές μας για να έχετε μία καλή λειτουργία των υδραυλικών στο χώρο σας ή την ανακατασκευή του χώρου σας.